• Ska du skriva en bruksanvisning för din produkt – men har inte tid?

  • Har den befintliga dokumentationen blivit föråldrad medan produkten vidareutvecklades – och nu behöver den verkligen uppdateras?

  • Inidox hjälper dig med dina dokumentationsbehov!

Du utvecklar förmodligen en viss teknisk produkt – det kan vara hårdvara eller mjukvara – och du tänker att din tid ska användas på själva produkten: det finns så många bra idéer att arbeta med, så mycket som kunderna kräver. Och då kommer försäljning och marknadsföring också att ha sin del av din tid. Och projektledning, ledning i allmänhet och alla andra saker som alla är mycket viktiga.

Och då finns dokumentationen – användarhandböcker, installationsguider, systemadministratörshandbok, produktblad, etc. – När ska allt detta görs? Vem ska göra det? Vårt förslag är naturligtvis att du kan hyra oss för att göra det. Som en engångsuppdrag eller regelbundet, där vi kan hålla allt på en anständig nivå och låta dig investera din egen tid i själva produkten.

Nytt och spännande!

Låt oss ta reda på hur vi kan hjälpa er!